úvod
história tranzitov
o Venuši
teória tranzitov
Venus Transit 2004
úkaz 8. júna 2004
ako vidieť úkaz
pozorovania pre verejnosť
download
download
príbuzné články
dobré linky
otázky a odpovede
kontakt na nás

PRECHOD VENUŠE 8. JÚNA 2004


Pozorovanie tohto prechodu prebehlo v rámci medzinárodného projektu Venus Transit 2004 (www.vt-2004.org), ktorý vyhlásilo a koordinovalo Európske južné observatórium (ESO) so sídlom v Garchingu pri Mníchove. ESO je popredná medzinárodná astronomická organizácia zameraná na astronomický výskum združujúca 15 členských krajín a prevádzkujúca najväčšie svetové observatóriá na južnej pologuli. Duchovným otcom a ústrednou postavou projektu bol astronóm Richard Martin West pracujúci v ESO, známy v 70-tych rokoch minulého storočia objavom kométy West považovanej za jednu z najjasnejších komét 20. storočia.

Cieľom projektu bolo upriamiť pozornosť mládeže, verejnosti a médií na vedecké metódy poznávania a prostredníctvom prechodu Venuše objasniť podstatu merania vzdialeností na kozmických škálach. Mottom celého projektu bolo: Experientia est optima rerum magistra t.j. Skúsenosť je najlepší učiteľ. Priamym vedeckým cieľom projektu, ktorý realizovali jeho aktívni účastníci-pozorovatelia, bolo zmeranie času kontaktov Venuše s okrajom Slnka a zaslanie týchto pozorovaní prostredníctvom internetu do Inštitútu pre nebeskú mechaniku a výpočet efemeríd v Paríži (IMCCE). Ten spracoval pozorovania a pozorovateľom spätne zaslal výsledok ich merania vzdialenosti Zeme od Slnka t.j. astronomickej jednotky. Projekt okrem poznávacieho aspektu podnecoval aj vlastnú aktívnu tvorivosť mládeže, a to prostredníctvom:

• súťaže o najlepší filmový dokument zachytávajúci atmosféru a dianie v deň prechodu
• výtvarnej súťaže s tematikou prechodu
• tvorby vlastných webových stránok venovaných prechodu
• súťaže o najlepší videozáznam prechodu


Európska sieť účastníkov projektu Venus Transit 2004. Body označujú polohy účastníkov zaregistrovaných v databáze IMCCEPríklad grafu s výsledkom merania astronomickej jednotky vypočítanej na základe pozorovaní účastníka projektu


Národným koordinačným centrom projektu Venus Transit 2004 pre Slovensko bol Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici, ktorý v rámci projektu vykonal nasledovné aktivity:

• zriadil a spravoval národnú webovú stránku projektu
• realizoval on-line prenos prechodu Venuše na internet
• zorganizoval dve tlačové besedy venované prechodu pre zástupcov masmédií
• vydal slovenskú verziu oficiálneho plagátu Venus Transit 2004
• zorganizoval dvojdňový seminár pre učiteľov zapojených do projektu
• vydal zborník referátov zo seminára
• zorganizoval v deň prechodu jeho verejné pozorovanie v priestoroch ústavu

Uvedené aktivity boli vykonané s výdatnou pomocou kolegov z Hvezdárne v Banskej Bystrici, Považskej hvezdárne v Žiline, Krajskej hvezdárne a planetária M. Hella v Žiari nad Hronom, Kysuckej hvezdárne v Kysuckom Novom Meste, Hvezdárne v Sobotišti a s podporou Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV.


Mapa miest, kde bol realizovaný projekt Venus Transit 2004


Detailné informácie o priebehu a výsledkoch projektu sú na tomto odkaze a boli publikované aj v časopise Kozmos 2/2005, str. 28-32. Zo Slovenska sa do projektu zapojilo 85 škôl a 125 pozorovateľov poslalo do centrálnej databázy pozorovania kontaktov pre výpočet astronomickej jednotky. Medzi zúčastnenými krajinami sa Slovensko z hľadiska počtu zapojených škôl umiestnilo na štvrtom mieste spolu s Poľskom a vzhľadom na ľudnatosť krajín na treťom. Za výsledky dosiahnuté v projekte Venus Transit 2004 bol kolektív pracovníkov Astronomického ústavu SAV ocenený Cenou Slovenskej akadémie vied za popularizáciu vedy.


Počet slovenských subjektov zapojených v projekte Venus Transit 2004 a ich pomerné zastúpenie podľa údajov z IMCCEÚspešnosť krajín zapojených do projektu Venus Transit 2004 z hľadiska počtu škôlÚspešnosť krajín zapojených do projektu Venus Transit 2004 z hľadiska počtu škôl prepočítaného na 10 miliónov obyvateľovVíťazný obraz výtvarnej súťaže s tematikou Venus Transit 2004 a jeho autori z astronomickej triedy na ostrove Lemnos (Grécko)