úvod
história tranzitov
o Venuši
teória tranzitov
Venus Transit 2004
úkaz 8. júna 2004
ako vidieť úkaz
pozorovania pre verejnosť
download
download
príbuzné články
dobré linky
otázky a odpovede
kontakt na nás

POZOROVANIA PRE VEREJNOSŤ


Kde a ako môžete úkaz uvidieť s odborným výkladom profesionálnych astronómov? Na obrázku sú uvedené hvezdárne a planetáriá na Slovensku, v ktorých sa za priaznivého počasia bude určite pozorovať. Grafikou sú doplnené sídla miestnych organizácií SZAA.
Považská hvezdáreň v Žiline Kysucká hvezdáreň Hvezdáreň a planetárium Hlohovec
Hvezdáreň v Michalovciach Hvezdáreň v Trebišove Hvezdáreň a planetárium Prešov
Tekovská hvezdáreň Levice Vihorlatská hvezdáreň Humenné Hvezdáreň Partizánske
Nitrianska hvezdáreň pri SÚH Nitra Hvezdáreň v Banskej Bystrici Hvezdáreň v Medzeve
Hvezdáreň v Rimavskej Sobote SÚH Hurbanovo KHaP M. Hella Žiar nad Hronom
CVČ Domino Košice AsÚ SAV Tatranská Lomnica Hvezdáreň Sobotište
Astronomický klub Bratislava Pozorovateľňa Martin AGO Modra
Plevník - Drieňové Hvezdáreň Roztoky Solar Senec
Hvezdáreň v Rožňave AP Trenčín Gymnázium Lipany


Pozorovacie miesta pripravované v spolupráci so SZAA, kde bude možné 6. júna pozorovať

KHaP MH v Žiari nad Hronom otvorené 04:45 - 07:00 h pozorovanie prechodu s výkladom odborných pracovníkov
Gymnázium Lipany otvorené 00:30 - 07:00 h pozorovanie nočnej oblohy, prednášky, prechod Venuše
Vrch Sitno 22:00 - 07:00 h pozorovanie nočnej oblohy, prechod Venuše
Banská Bystrica - Vartovka otvorené 04:30 - 07:00 h pozorovanie prechodu Venuše
Hvezdáreň v Rožňave otvorené 04:30 - 07:00 h pozorovanie prechodu Venuše
Hvezdáreň v R. Sobote otvorené 04:30 - 07:00 h pozorovanie prechodu Venuše s odborným výkladom
Hvezdáreň v Žiline Malý Diel - 05:30 - 07:00 h pozorovanie prechodu Venuše
Hvezdáreň v Žiline vrchol Veľkého Dielu - 05:10 - 07:00 h pozorovanie prechodu Venuše
MsKC Trebišov pri zimnom štadióne - 05:00 - 07:00 h pozorovanie prechodu Venuše
Nitrianska hvezdáreň otvorené 05:00 - 07:00 h pozorovanie prechodu Venuše s odborným výkladom
Hvezdáreň v Michalovciach parkov. BSH Drives - 04:30 - 07:00 h pozorovanie prechodu Venuše s odborným výkladom
Kysucká hvezdáreň 06:00 - 06:50 h pozorovanie prechodu Venuše
Hvezdáreň v Partizánskom otvorené 05:00 - 07:00 h pozorovanie prechodu Venuše
Hvezdáreň Júlia - Zv. Slatina otvorené 04:45 - 07:00 h pozorovanie prechodu Venuše
Bratislava - Slavín 04:30 - 07:00 h pozorovanie prechodu Venuše
SUH Hurbanovo 05:30 - 07:00 h pozorovanie prechodu Venuše s odborným výkladom
AsÚ Tatranská Lomnica 20:00 - 07:00 h "Noc a ráno s Venušou"
Hvezdáreň Handlová 05:00 - 07:00 h pozorovanie prechodu Venuše


Konkrétne miesta, kde môžete prechod Venuše popred disk Slnka pozorovať astronomickými prístrojmi za odbornej spolupráce astronómov budeme priebežne aktualizovať. Informovať sa tiež môžete písomne, telefonicky alebo mailom na najbližšej hvezdárni. K orientácii vám pomôže priložená mapka Slovenska. Taktiež môžete svoje otázky posielať mailom na adresu info@szaa.org. Radi vám poskytneme radu a pomoc.