úvod
história tranzitov
o Venuši
teória tranzitov
Venus Transit 2004
úkaz 8. júna 2004
ako vidieť úkaz
pozorovania pre verejnosť
download
download
príbuzné články
dobré linky
otázky a odpovede
kontakt na nás

AKO UVIDIEŤ TENTO JEDINEČNÝ ÚKAZ


POZOR!!!
Nikdy sa cez ďalekohľad alebo triéder nepozerajte na Slnko bez filtra! Aj za krátky okamih si môžete nenávratne poškodiť zrak. Pred pozorovaním skontrolujte, či použitý filter nie je poškodený. Zhotovte si kvalitný slnečný filter. Odmenou za námahu vám bude kvalitný obraz.Zhotovte si kvalitný slnečný filter

Kvalitný slnečný filter si môžeme zhotoviť z fólie Astrosolar. Astrosolar je originálna fólia na výrobu objektívových filtrov na pozorovanie Slnka. Na zhotovenie filtra potrebujeme tvrdý papier, kartón, lepidlo, obojstranne lepiacu pásku, fóliu Astrosolar, nožnice. Filter sa skladá s valcovej časti, ktorej vnútorný priemer je taký, aby sa dala nasadiť na objektív ďalekohľadu. Valcovú časť zhotovíme navinutím tvrdého papiera na rosnicu tubusu ďalekohľadu tak, aby sa dala stiahnuť. Ďalej si z kartónu zhotovíme dve časti v tvare medzikružia, pričom vnútorný priemer je asi o 5 mm menší ako priemer už zhotovenej valcovej časti filtra, vonkajší priemer je asi o 20 mm väčší. Plochu jedného medzikružia pokryjeme z jednej strany obojstranne lepiacou páskou. Odkryjeme papier z druhej strany pásky, čím získame "jednostranne lepiace" medzikružie (Obr. 1). Pripravíme si fóliu (manipulujeme s ňou podľa priloženého návodu). Fóliu položíme na list papiera, vyrovnáme ju. Vezmeme medzikružie a lepiacou stranou ho priložíme na fóliu. (Obr. 2 a Obr. 3) Pozor, máme len jeden pokus, po prilepení nie je možné fóliu bez poškodenia odlepiť. Prečnievajúce konce fólie odstrihneme. Druhé medzikružie pripravíme podobne a prilepíme ho z druhej strany fólie tak, že fólia bude vlepená medzi dve kartónové medzikružia. Takto zhotovený diel prilepíme na valcovú časť (Obr. 4) a filter je hotový. (Obr. 5)


Obr.1

Obr.2

Obr.3

Obr.4

Obr.5


Fóliu astrosolar si môžete kúpiť v dvoch prevedeniach vhodných na vizuálne pozorovanie alebo fotografovanie. Dodávateľom je firma TROMF z Banskej Bystrice, kde vám ochotne poradia.

Vyberte si vhodné miesto na pozorovanie

Vopred si zvoľte vhodné miesto na pozorovanie s čo najlepším severovýchodným obzorom. Úkaz bude totiž možné pozorovať ihneď po východe Slnka.

Pozorovacie metódyTriéder s filtrami z fólie Astrosolar
Priame pozorovanie cez objektívový filter
Princípom priameho pozorovania je zoslabenie intenzívneho slnečného svetla objektívovým filtrom. Je dôležité dodržať zásadu, že filter sa umiestňuje zásadne pred objektív, v žiadnom prípade nie za okulár ďalekohľadu. Venušu prechádzajúcu popred disk Slnka je možné pozorovať už malými ďalekohľadmi - triédrami. Kotúčik Venuše bude mať priemer približne 1/30 priemeru disku Slnka.

Priemet obrazu Slnka ďalekohľadom na premietaciu plochu
Pri premietaní obrazu Slnka nepoužívame objektívový filter, obraz sa premieta za okulárom na premietaciu dosku, na ktorú umiestnime kvalitný biely papier bez kazov s nakreslenou kružnicou podľa veľkosti premietaného Slnka. Vhodné je umiestnenie priemetne s tienidlom podľa obrázka. Polohu pohybujúcej sa Venuše môžeme vo vhodných časových intervaloch zakresľovať. Ak používane ďalekohľad na paralaktickej montáži bude dráha Venuše priamkou, ak používame azimutálnu montáž bude dráha krivkou.

Projekcia pomocou triédra
Pred pozorovaním metódou premietania je dôležité skontrolovať, či vnútorné clony okulára ďalekohľadu, optické súčasti alebo okulárový výťah nie je zhotovený z plastickej hmoty (pri lacných ďalekohľadoch je to takmer pravidlom). Takýto ďalekohľad nie je vhodný na túto metódu pozorovania, nakoľko môže dojsť k poškodeniu vplyvom prehriatia. Pri pozorovaní nenechávame zbytočne ďalekohľad namierený na Slnko, najjednoduchšie je ho vo vhodnom intervale napr. 1 min odkloniť v jednej osi na rovnako dlhý čas a tým zamedziť zbytočnému prehrievaniu okulárového výťahu. Vhodné je aj zakrývanie objektívu krytkou.

Fotografovanie
V dnešnej dobe je najrozšírenejšou formou už len záznam pomocou digitálnej techniky. Veľkou výhodou je okamžitý výsledok, možnosť korekcií expozičných časov a prípadného zaostrenia. Vhodné je použitie digitálnych fotoaparátov afokálnou metódou, snímanie videosekvencií pomocou webkamery za objektívom s ohniskovou vzdialenosťou aspoň 500 mm, snímanie CCTV kamerou napr. Oscar s nahrávaním na video a projekciou na televízor, alebo snímkovanie pomocou CCD.

Teleobjektív s filtrom Astrosolar, telekonvertor a CCD kamera SHT - zostava na pozorovanie celého disku Slnka
Je vhodné si uvedomiť, že objektív s ohniskovou vzdialenosťou 1 m zobrazí slnečný disk s priemerom len 9 mm. Pri každej z týchto metód nesmieme zabúdať na kvalitný filter, včasné testovanie a tréning pred úkazom. Výsledkom takéhoto tréningu by mali byť kvalitné fotografie detailov slnečných škvŕn. Ďalšou možnosťou je fotografovanie priemetu Slnka fotoaparátom (najlepšie digitálnym). Aj túto metódu je vhodné vyskúšať, aj na pohľad jednoduchá vec si vyžaduje určitú zručnosť a skúsenosti. Dôležitou súčasťou prípravy na fotografovanie úkazu je výber vhodného pozorovacieho miesta, zostavenie rozpisu expozícii a dôkladná kontrola celého zariadenia pred úkazom.

Nemali by sme podceniť ani orientáciu záberu. Snímky, získané počas prechodu Venuše popred slnečný disk, môžu byť využité aj na presné meranie, ktoré sa dá využiť na určenie veľkosti astronomickej jednotky. Aby ich ale bolo možné premerať, musí byť snímka orientovaná tak, že je na zábere vidno súčasne kotúč Venuše aj okraj slnečného disku. Zároveň však musí byť možné na obrázku urobiť kolmicu od stredu planéty na dotyčnicu s okrajom Slnka. Na pripojených obrázkoch vidno správnu a nesprávnu orientáciu záberov.


Správna orientácia

Nesprávna orientáciaPri pozorovaní voľným okom si oči chránime špeciálnymi okuliarmi s filtrom

Pri pozorovaní ďalekohľadom musí byť filter na objektíve bezpečne upevnenýZobrazenie projekčnou metódou
 

Snímanie kompaktným digitálnym fotoaparátom v projekcia za okulárom pomocou držiaka „microstage“


Dôležité!

Pri každom spôsobe pozorovania je potrebné dodržať zásady bezpečnosti. Nikdy nenechajte ďalekohľad bez dozoru, hlavne v blízkosti detí! Ak má ďalekohľad hľadáčik, zakryte ho krytkou!