úvod
história tranzitov
o Venuši
teória tranzitov
Venus Transit 2004
úkaz 8. júna 2004
ako vidieť úkaz
pozorovania pre verejnosť
download
download
príbuzné články
dobré linky
otázky a odpovede
kontakt na nás

POZORUJTE S NAMI PRECHOD VENUŠE POPRED SLNEČNÝ DISK - VÝSLEDKY


Celkovo sa do pozorovacej kampane zapojilo 74 pozorovateľov z celého Slovenska, z ktorých 34 sa podieľalo aj na vyplnení pozorovacieho protokolu. Medzi nimi aj 3 kolektívy astronomických krúžkov. Všetkým pozorovateľom za ich zaslané protokoly ďakujeme a ich zoznam pripájame v nasledovnej tabuľke: